Chương trình

NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ

ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

 

Khám Phá

 

 

 

 

Ứng dụng

các công nghệ đẳng cấp quốc tế

về âm thanh, ánh sáng, trình chiếu 3D

 

Khám Phá

XIẾC KẾT HỢP VŨ ĐẠO,

DIỄN XUẤT...

 

 

 

 

 

 

kể câu chuyện tình yêu

giữa lòng Hà Nội...

Khám Phá