Gặp gỡ báo chí - 12/08/2015

Một số hình ảnh trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 12/08/2015.

Địa điểm: Star Galaxy Theater & Convention, 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.