Lễ ra mắt - 30/08/2015

Lễ ra mắt chương trình Ionah Show tại Nhà hát Star Galaxy, 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.