• Chuyên mục :
  • Ngày đăng : 01/01/0001
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam và Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ về quá trình sản xuất Ionah Show
  • Chuyên mục :
  • Ngày đăng : 01/01/0001
NTK Công Trí chia sẻ về quá trình thiết kế phục trang Ionah trong chương trình Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật
  • Chuyên mục :
  • Ngày đăng : 01/01/0001
Ionah trên Tạp chí Xã hội ngày 10/4/2016
  • Chuyên mục :
  • Ngày đăng : 01/01/0001
Ionah trên chương trình Cafe Sáng cuối tuần - 1/5/2016